ZDUMIENIE PROPAGATORÓW

Ku zdumieniu propagatorow » stylu życia seks obwarowany tysiącem zakazów, ujęty w i norm wynikających z prawideł rządzących określony sp* cia seks o posmaku zakazanego owocu, stanowiący w sumie bardziej pociągający niż wolna, nieskrępowana „m która stała się manifestem nowej obyczajowości lat szesćdzesiątych.Z kolei ruch kobiecy na Zachodzie, walczący z uporem c jęcie przez płeć […]

OSŁAWIONA REWOLUCJA

Mimo osławionej rewolucji seksualnej, która w latach sześć­dziesiątych objęła również i nasze społeczeństwo, ujawniająctłumione dotąd obszary ludzkich potrzeb  seksualności człowieka zatrzymał się zaledwie na piei szym stopniu: dopuszczeniu do zbiorowej świadomości, ze s jest jedna z podstawowych ludzkich potrzeb i ze istnieje r S ‚szansa na uzyskanie poprzez seks szczucia. A także, u nieje większa […]

KONIECZNOŚĆ PORUSZENIA TEMATU

Jeśli jednak zachodziła już konieczność poruszenia tego tematu — chociażby dlatego, że nigdy nie brakło uwiedzionych i porzuconych panien z dzieckiem czy zdrad małżeńskich — mówiło się o tym przy­ciszonym głosem, tonem ubolewania lub zdumienia, nie zapomi­nając nigdy o „hańbiącym” wydźwięku takiego wydarzenia. Może się wydawać nieprawdopodobne, że mimo zmiany oby­czajów i coraz większej swobody w […]

TRUDNO WINIĆ RODZICÓW

Trudno winić rodziców za niechęć do podejmowania takich rozmów, ponieważ sami odczuwają wiele niepokojów związanych ze współżyciem seksualnym i ich własny stosunek do seksu jest pełen niejasności i sprzeczności; dlatego wizja, jaką przekazują swoim dzieciom, jest daleka od prostoty i naturalności. Nie na­leży się temu dziwić, pamiętając, że ludzie ci powielają tylko schemat myślenia zaczerpnięty […]

PROFIL EMOCJONALNY

To natomiast, co robią ze sobą ludzie od­miennej płci, znajdujący się w sytuacji intymnej, kilkunasto­letni człowiek potrafi określić w dwóch językach: poprawnym „płotowym” — w zależności od tego, do kogo skierowana jest odpowiedź. Na tym etapie istotne staje się uzyskanie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób dochodzi do zbliżenia i dlaczego dla jednych zbliżenie staje się […]

ROZMOWA Z RODZICEM

Przecież nadal w wielu rodzinach zdarzają się humorystyczne sceny, kiedy jedno z rodziców z ogromnym zakłopotaniem pró­buje uświadomić swoją nastoletnią pociechę, że początek życia niezupełnie jest związany z bocianem i kapustą, że cała sprawa przedstawia się zgoła inaczej.A cóż w tym śmiesznego? — mogliby zapytać niektórzy. Czy nastolatek nie potrzebuje rozmowy ze starszą, doświadczoną i […]

KSZTAŁTOWANIE CHARAKTERU MŁODYCH

Rzadko natomiast kładzie się nacisk na to, że dziecko po­winno być wyrazem miłości dwojga bliskich sobie ludzi i war­tością wzbogacającą ich życie — i że to właśnie powinno przede wszystkim sugerować powściągliwość i rozwagę. A już zupełnie sporadycznie łączy się treści wychowania seksualnego ze świa­domym procesem kształtowania charakteru młodych ludzi w taki sposób, aby okres […]

PIĘKNO MIŁOŚCI

Tymczasem łączenie piękna miłości fizycz­nej prawie wyłącznie z brzydkimi chorobami jest zdecydowanym nieporozumieniem. Mówi się przecież nie do dziewcząt i do chłopców, którym marzą się nędzne przygody, sprowadzające drugiego człowieka do roli narzędzia lub przedmiotu; mówi się do młodych, wrażliwych ludzi, którzy chcą głęboko i żarliwie kochać, rozwijać się w swoim związku i stwarzać najlepsze […]

MYŚLENIE O SEKSIE

W myśleniu o seksie przeplatają się najrozmaitsze wątki, wy­wodzące się z edukacji rodzinnej, rozmów z rówieśnikami, in­formacji uzyskanych w szkole, obserwacji zachowań innych, mniej lub bardziej przypadkowych lektur i filmów wreszcie własnych doświadczeń. Obraz ten jest dodatkowo obudowany skojarzeniami, łączącymi fizyczne współżycie z lękiem i wsty­dem. Niewiele jest rodziców, którzy mówiliby swoim dzieciom, że przeżycia seksualne są […]

STWORZONY PODZIAŁ

Ta sytuacja stworzyła — pokutujący do dziś — podział na kobiety uczciwe, z którymi mężczyzna się żeni, i kobiety „lek­kie”, służące wyłącznie do określonych, czysto fizycznych celów. Paradoks polega na tym, że obecnie, w naszych równoupraw­nionych czasach, nadal uważa się, że pewien zakres doświadczeń seksualnych, zdobytych przez kandydata na męża przed ślubem, dobrze rokuje małżeńskiemu […]